LCNG-E.
Naše firma BBMPi a.s. se zabývá dovozem, skladovánímm, stavěním čerpacích stanic včetně distribuce zkapalněného zemního plynu LNG a jsme v pozici Vám nabídnout tento produkt pro každou vaši čerpací stanici na které uvažujete o prodeji CNG , LNG a elektrodobijení .
Základní problematikou tohoto obchodu je v současné době přípojka na rozvody plynovodů nebo rozvodných sítí. Vybudování takové přípojky je poměrně drahé a v některých případech technicky i nemožné z důvodu např. vlastnických práv k pozemkům apod.
Naše firma BBMPi a.s. Vám nabízí zásobováním LCNG-E ve stacionárních, semimobilních nebo mobilních kryogeních nádrží, ze kterých lze jednoduše distribuovat zemní plyn LCNG-E, který potom přes kompresor a výdejní stojan dodává CNG nebo přímo LNG a také přes generátory a bateriový systém lze dobíjet elektřinu do elektromobilů a tak nabízet spotřebitelům všechny alternativní paliva pro jejich současné vozidla.
BBMPi a.s. má se svými partnery licence k zajištění logistiky, dopravy, stavění, skladování a další distribuci produktu LNG a potřebných technologií. Naši smluvní partneři, kteří dlouhodobě dodávají potřebné technologie ke skladování LCNG-E, zajistí kdekoli výstavbu malých nebo větších čerpacích stanic.
Projekty se můžou zaměřit na oblasti spadající do EU programu The Blue Corridor Project tak, aby byl vybudováním plnicích čerpacích stanic zajištěn tranzit přes Německo do sousedních zemí v rámci EU.
V této fázi BBMPi a.s. konstatuje, že je schopna zajistit spolu se smluvním partnerem výrobu, výstavbu, zprovoznění a zásobování čerpací stanice LNG, CNG a elektronabijení s ohledem na formu požadovanou spotřebitelem. Principiálně ukládáme dovezený LNG v přemístitelné stanici, v zásobníku. Při tlaku 0,1 MPa je uskladněn o teplotě -162°C. Investiční náklady na LCNG-E stanici jsou podstatně nižší oproti CNG stanici o stejné kapacitě.
Výdej LCNG-E je pak možný podle přání zákazníka – LNG či CNG nebo elektronabijení.

NEEXISTUJE závislost na plynovodním systému nebo jiném monopolním systému rozvodů!

Při provozu tohoto energetického zásobníku LCNG-E lze využít různé druhy energií, které dále zefektivňují provoz energocentra.
Vaše budoucí výhody:
naše motto: být první se vyplácí

⦁ zajištění energetické samostatnosti a budoucnosti rozvoje
⦁ deregulace odběru energií ze sítí
⦁ úhrada fakturou za skutečně odebrané měsíční množství plynu
⦁ ekonomické a nepřerušitelné dodávky plynu
⦁ spalovací vlastnosti jsou identické se zemním plynem
⦁ omezení emisí
⦁ žádné úpravy na technologii spalování zemního plynu; hořáky, regulátory, potrubí aj. zůstávají beze změn
⦁ vlastnit nezávislý zdroj energie v případě blackoutu
⦁ dálkový monitoring a kontrola provozu
⦁ čerpací stanice pro LNG,CNG,elektřinu
⦁ provoz kamionů,autobusů s dotací EU + daňové zvýhodnění
⦁ provoz kamionů o 50% levněji
⦁ ježdění kamionem bez omezení ve městě
⦁ dálkový monitoring provozu a bezpečnosti
⦁ dotace EU
⦁ cennové zvýhodnění oproti stávajícím energiím o 100%
⦁ stavba LCNG-E čerpací stanice kdekoli,energeticky nezávislá
⦁ stavba v jakékoli velikosti
⦁ LCNG-E je nevýbušné
⦁ nová generace hašení s našim produktem FM2
⦁ cena stanice i produktů
⦁ deklarováno jako strojní povolení
Marketing:
Celková situace na trhu je v pozici, že jsou připraveny technologie, dopravní prostředky , spotřebitelé, podpora EU, daňové výhody a úlevy a je k dispozici dodávka LNG. Pouze
chybí vybudovat terminál čerpaci stanice!

Možnosti využití typu energií z každé stanice LCNG-E pro Vaši síť prodejen, provozů a autoparku:

⦁ Elektřina
⦁ Teplá užitková voda
⦁ Technologické teplo
⦁ Mráz a chlad -162°C vužitelný v průmyslových provozech a domácnostech
⦁ Pára
⦁ Sušení

Z těchto výše uvedených důvodů, jsme přesvědčeni, že Vaše firma dosáhne konkurenční výhody pro rychlou a lacinější výstavbu čerpací stanice LCNG-E oproti konkurenci a zároveň bude připravena i pro další rozvoj zásobování zákazníků ze stanic LCNG-E .
Pokud Vás tato informace zaujala, velmi rádi se s Vámi setkáme a vysvětlíme všechny okolnosti této jistě velmi zajímavé technologie budoucnosti.